Van vangnet naar trampoline

Samenwerkende professionals: hoe ontwikkelen we ons van vangnet naar trampoline? Ná het keukentafelgesprek ligt de volgende uitdaging op ons te wachten. Het benutten van eigen kracht en sociale netwerken vraagt excellente samenwerking tussen alle betrokkenen. Zodat mensen samen...

Familieparticipatie in de intramurale setting

Binnenkort verzorgd Hanneke Laarakker een workshop Familieparticipatie op onderstaand congres 3e Landelijke studiedag Gedragsproblemen bij Ouderen in intramurale setting 10 maart 2015 Dementie: een ziekte die helaas niet zelden gepaard gaat met onbegrepen en moeilijk hanteerbaar...