Belbin Magazine 2

Binnenkort verkrijgbaar: De tweede uitgave van het Belbinmagazine. Weer vol met voorbeelden en toepassingen, interviews en bespiegelingen, uitleg over en ervaringen met Belbinteamrolmanagement. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt op de Belbin inspiratiedag op 29 september in...

Belbin en coaching

NIEUW Een boek over Belbin en coaching. Sinds jaren wordt het model van Belbin succesvol toegepast voor teamcoaching.  Nu een boek waarin verschillende auteurs beschrijven hoe zij Belbin inzetten in individuele coaching en loopbaanbegeleiding. Met een bijdrage van Hanneke...

Belbin inspiratiedag 2015

Op 29 september 2015 vindt de vijfde Belbin inspiratiedag plaats. De eerste keynote speaker is Annemarie Rakhorst van Duurzaamheid.nl, succesvol onderneemster en specialist op het gebied van duurzame oplossingen voor de wereld van morgen.. Alexander Groen zal e...

Van vangnet naar trampoline

Samenwerkende professionals: hoe ontwikkelen we ons van vangnet naar trampoline? Ná het keukentafelgesprek ligt de volgende uitdaging op ons te wachten. Het benutten van eigen kracht en sociale netwerken vraagt excellente samenwerking tussen alle betrokkenen. Zodat mensen samen...

Familieparticipatie in de intramurale setting

Binnenkort verzorgd Hanneke Laarakker een workshop Familieparticipatie op onderstaand congres 3e Landelijke studiedag Gedragsproblemen bij Ouderen in intramurale setting 10 maart 2015 Dementie: een ziekte die helaas niet zelden gepaard gaat met onbegrepen en moeilijk hanteerbaar...

Vernieuwd: Training Procesregie: naar eendracht en slagkracht

De transitie en transformatie is als een grote renovatie. Maar de winkel blijft open. Misschien gaat u werken als generalist, als procesregisseur of als jeugdhulpverlener nieuwe stijl. U streeft naar 1 gezin – 1 plan. En u probeert alle partijen voor het plan van het gezin...

Het sociale netwerk in de GGZ: meefietsen met een stok tussen de spaken

De weg van Lucas uit het Volkskrant magazine van 13 september heeft me diep geraakt. Professionals verschuilen zich achter hun vertrouwensband met de cliënt en willen geen informatie verstrekken aan familieleden die die zich ernstig zorgen maken. Wij willen dat het sociale...

Workshop Buiten Kaders Denken

Het werk van professionals in zorg en welzijn verandert. Tegelijk met de transitie vindt een transformatie plaats in het sociale domein. We gaan anders werken, anders denken. Maar we werken nog wel binnen oude kaders. U weet als geen ander dat die kaders gaan knellen. Steeds...

Theater maken

Laatst las ik een mooi betoog over de regiefunctie van de gemeente in het sociale domein. Daarbij stelde de auteur dat de procesregisseur het meest effectief is als mensen ternauwernood weten van zijn bestaan. Dat hij werkt als een (on)zichtbare schakel. Hij faciliiteert een...

Het keukentafelgesprek

Onlangs was ik op het congres ‘De kracht van sociale wijkteams’. Eén van de inleiders riep op om toch vooral de kanteling serieus te nemen. Zo serieus dat we het in ons taalgebruik consequent laten doorklinken. We hebben het niet meer over onze klanten, laat staan...
12