Het sociale netwerk in de GGZ: meefietsen met een stok tussen de spaken

De weg van Lucas uit het Volkskrant magazine van 13 september heeft me diep geraakt. Professionals verschuilen zich achter hun vertrouwensband met de cliënt en willen geen informatie verstrekken aan familieleden die die zich ernstig zorgen maken. Wij willen dat het sociale...

Theater maken

Laatst las ik een mooi betoog over de regiefunctie van de gemeente in het sociale domein. Daarbij stelde de auteur dat de procesregisseur het meest effectief is als mensen ternauwernood weten van zijn bestaan. Dat hij werkt als een (on)zichtbare schakel. Hij faciliiteert een...

Het keukentafelgesprek

Onlangs was ik op het congres ‘De kracht van sociale wijkteams’. Eén van de inleiders riep op om toch vooral de kanteling serieus te nemen. Zo serieus dat we het in ons taalgebruik consequent laten doorklinken. We hebben het niet meer over onze klanten, laat staan...

Eén plan, één gezin, één regisseur?

De Transitie Jeugdzorg beoogt kinderen en hun gezinnen beter de juiste hulp te bieden. Eén gezin, één plan, één regisseur. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Één gezin, één plan Speciaal in de zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen is jaren geleden al de noodzaak onderkend...