Laarakker Advies & Training

Communicatiedeskundigen en trainers zijn er in ons land in overvloed. Het bijzondere van mijn advies- en trainingsbureau is dat ik door jarenlange ervaring in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs weet wat er op dit moment speelt. De transities in het sociale domein, passend onderwijs. Professionals met verschillende achtergronden gaan in sociale wijkteams samenwerken. Het keukentafelgesprek is uitgangspunt. Interdisciplinaire samenwerking en multidisciplinair overleg  zal bepalend zijn voor effectieve hulp. In mijn werk help ik organisaties en hun teams om deze veranderingen optimistisch  tegemoet te treden en de kanteling te maken. 
Ik laat ze ontdekken hoe je professioneel en methodisch kennis deelt. En hoe simpel dat soms kan. Maar ook hoe je goed gebruik maakt van casusregie en procesregie om samenhang en continuïteit te realiseren. Vooral bij belangentegenstellingen en in complexe situaties is het heel belangrijk om nauw samen te werken en regie  te houden. Niet alleen binnen je eigen team, maar ook met andere (hulp)organisaties. Uiteraard wordt ieder advies-, leer- of werktraject speciaal voor en met u ontworpen. SAMENWERKING+ dus!

Samenwerking
binnen teams

Samenwerking tussen professionals van verschillende organisaties. Wijkteams, Zorgnetwerken, Netwerkoverleg: het vraagt bijzonder teamwerk. Teamwerk van mensen met verschillende achtergronden en belangen. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Samenwerking
tussen organisaties

Transitie Jeugdzorg: kopzorg of hoofdzaak? De transitie Jeugdzorg beoogt kinderen en hun gezinnen betere kwaliteit te bieden. Eén gezin – één plan – één regisseur. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Samenwerking
met cliënten en familie

We kunnen langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken niet meer ‘uitbesteden’. Samenwerking tussen professionals en familie en verwanten is noodzaak. Familieparticipatie in het belang van alle betrokken. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Nieuws

Belbin Magazine 2

Binnenkort verkrijgbaar: De tweede uitgave van het Belbinmagazine. Weer vol met voorbeelden en toepassingen, interviews en bespiegelingen, uitleg...

Belbin en coaching

NIEUW Een boek over Belbin en coaching. Sinds jaren wordt het model van Belbin succesvol toegepast voor teamcoaching.  Nu een boek waarin...

Belbin inspiratiedag 2015

Op 29 september 2015 vindt de vijfde Belbin inspiratiedag plaats. De eerste keynote speaker is Annemarie Rakhorst van Duurzaamheid.nl, succesvol...

Van vangnet naar trampoline

Ná het keukentafelgesprek. Samenwerking tussen professionals én met cliënten. Als belangen verschillend zijn, komt het aan op vaardigheden.

Blog

Het sociale netwerk in de GGZ: meefietsen met een stok tussen de spaken

De weg van Lucas uit het Volkskrant magazine van 13 september heeft me diep geraakt. Professionals verschuilen zich achter hun vertrouwensband met de cliënt en willen geen informatie verstrekken aan familieleden die die zich ernstig zorgen maken. Wij willen dat het sociale netwerk van cliënten participeert in de zorg. Omdat uit onderzoek over...
Lees verder