Van vangnet naar trampoline

Ná het keukentafelgesprek. Samenwerking tussen professionals én met cliënten. Als belangen verschillend zijn, komt het aan op vaardigheden.

Familieparticipatie in de intramurale setting

Zorg in de intramurale setting afstemmen met de familie en andere naastbetrokkenen. Een absolute must voor zingeving en instandhouding relaties.