Slide background
Samen werkt het beter!
> voor een samenhangend aanbod in zorg en welzijn
Lees meer over het aanbod van Laarakker Advies & Training
Slide background
Samenwerking tussen organisaties
> voor een samenhangend hulpaanbod
Lees meer over het aanbod voor organisaties
Slide background
Samenwerking binnen teams
> maakt het werk leuker en het resultaat beter
Lees meer over het aanbod voor teams
Slide background
Lees meer over het aanbod voor cliënten en families
Samenwerking met cliënten en familie
> voor een 'thuis' in een tehuis

Waarom Laarakker Advies & Training?

Communicatiedeskundigen en trainers zijn er in ons land in overvloed. Het bijzondere van mijn advies- en trainingsbureau is dat ik door jarenlange ervaring in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs weet wat er op dit moment speelt. In mijn werk help ik organisaties en hun teams om een samenhangend aanbod van zorg, hulp en diensten voor hun cliënten te realiseren.
Ik laat ze ontdekken dat het werk veel gemakkelijker en prettiger voor iedereen wordt als je efficiënt en op een betrokken manier samenwerkt. Niet alleen binnen je eigen team, maar ook met andere zorgorganisaties. En hoe simpel dat soms kan. Uiteraard wordt ieder advies-, leer- of werktraject speciaal voor u ontworpen. Samenwerking+ dus!

ACTUELE THEMA’S

Transitie Jeugdzorg

Transitie Jeugdzorg: kopzorg of hoofdzaak? De transitie Jeugdzorg beoogt kinderen en hun gezinnen betere kwaliteit te bieden. Eén gezin – één plan – één regisseur. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Langdurige zorg

We kunnen langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken niet meer ‘uitbesteden’. Samenwerking tussen professionals en familie en verwanten is noodzaak. Familieparticipatie in het belang van alle betrokken. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Welzijn nieuwe stijl

Samenwerking tussen sectoren en tussen disciplines. De sleutel voor samenhang en continuïteit in de hulp aan burgers. Wijkteams, Zorgnetwerken, Netwerkoverleg, hoe krijgen we dat voor elkaar?

Onderwijs met zorg

Zorg Advies Teams (ZAT) willen mogelijk maken dat gezinsgerelateerde schoolproblemen met hulp van buiten school aangepakt kunnen worden. Werken in Zorgteams en Zorg Advies Teams, hoe krijgen we dat voor elkaar?

Nieuws

Belbin Magazine 2

Binnenkort verkrijgbaar: De tweede uitgave van het Belbinmagazine. Weer vol met voorbeelden en toepassingen, interviews en bespiegelingen, uitleg...

Belbin en coaching

NIEUW Een boek over Belbin en coaching. Sinds jaren wordt het model van Belbin succesvol toegepast voor teamcoaching.  Nu een boek waarin...

Belbin inspiratiedag 2015

Op 29 september 2015 vindt de vijfde Belbin inspiratiedag plaats. De eerste keynote speaker is Annemarie Rakhorst van Duurzaamheid.nl, succesvol...

Van vangnet naar trampoline

Ná het keukentafelgesprek. Samenwerking tussen professionals én met cliënten. Als belangen verschillend zijn, komt het aan op vaardigheden.