divosa

Divosa Vereniging van managers van sociale diensten

Training ‘Vakmanschap door Intervisie’. Training voor medewerkers van sociale diensten die zelf intervisiegroepen willen leren begeleiden.

NVMW

Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkenden NVMW

Training ‘Van onmacht naar slagkracht’. Procesregie voor maatschappelijk werkenden en jeugdzorgwerkers die zorg coördineren, casemanagement doen of op een andere manier procesregie voeren in de keten.

ZorggroepCharim-CMYK

Charim, Veenendaal

Teamontwikkeling en training communicatieve vaardigheden voor uitvoerend personeel Pampagras

Sensire

Sensire

Teamcoach integratie teams maatschappelijk werk en thuisbegeleiding, in het kader van het project Bewogen Bewegen. Training Casemanagement/zorgcoördinatie voor maatschappelijk werkers bij o.a. het Veiligheidshuis.

williamschrikkergroep_logo

William Schrikker Jeugdbescherming

 • Leertraject methodische casuïstiekbespreking
 • Begeleide intervisie van Inhoudelijk Managers
 • Teamontwikkeling bij het middenkader en stafondersteuning
ZZG zorggroep

Vijverhof, Nijmegen

 • Familie en bewonersavonden
 • Training EVV-ers in dialogische gespreksvoering
 • Training zorgcoördinatoren en EVV-ers in het organiseren van familieavonden
williamschrikkergroep_logo

William Schrikker Groep Jeugdreclassering

Leertraject doorontwikkeling casuïstiekbespreking en Consistente aansturing werkprocessen

 vilans

Vilans

 • Workshops Familieparticipatie
 • Workshop Communicatie bij Charim
logo_han

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Deskundigheidsbevordering Casemanagement voor docenten MWD

Advies en Trainingsbureau Paul van Hoek

RIBW Arnhem: Teamontwikkeling ambulant woonbegeleiders jongeren.

 williamschrikkergroep_logo

William Schrikker Groep Pleegzorg

Online intervisie Pleegzorgwerkers

cjg_tilburg

Centrum Jeugd en Gezin, Tilburg

Kennisdeling binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

pleijade

Pleyade

Communicatievaardigheden personeel.

RIBW-Arnhem

RIBW Arnhem

Teamontwikkeling ambulant woonbegeleiders jong volwassenen.

Regio Oost-Veluwe / Midden IJssel

Implementatie regionaal model Zorgcoördinatie / ketencoördinatie.

SSOT

Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg

 • Implementatie ZAT; advisering over ZAT-overleg; coaching voorzitter ZAT; coaching zorgcoördinator
 • Publicatie: Onderwijs met Zorg: de schakels verbonden
 • DVD: Wie Lijdt/leidt? Over een multiprobleem gezin dat geïntegreerde zorg krijgt vanuit een ZAT
 • Symposium Onderwijs met Zorg: de schakels verbonden
vilans

Vilans

 • Integrale Netwerken Almere: training casemanagers en groepscoaching coördinatoren
 • Workshop Implementeren van veranderingen
 • Coördinatoren Integrale Vroeghulp: workshops coachend leidinggeven, netwerken, versterken sociale netwerken, casemanagement
 • Cursus casemanagement bij NiM Maatschappelijk Werk
zorggroep_NL

Zorggroep Noord Limburg

Invulling van een Familiebijeenkomst over verwachtingen. Tijdens de avond waren ongeveer 80 somatische patiënten, medewerkers en familieleden/verwanten aanwezig.

Jumelet I am

FCB: project professionalisering jeugdzorg.

impact_logo

Impact organisatie-inrichters

Cursus ketencoördinatie voor alle kernpartners jeugdzorg in Noord Brabant i.k.v. implementatie Zorg voor Jeugd.

logo_movisie

Movisie

Cursus casemanagement voor Talant.

NJi_LOGO_H_rgb-web

NJI

Advies ZAT-ontwikkeling voor gemeente Breda.