lege-koffies-kl-640x424Na het keukentafelgesprek

De nieuwe samenwerkingsverbanden in het jeugdstelsel vragen ook om nieuwe manieren van samenwerken. Dit betekent dat professionals andere vaardigheden moeten ontwikkelen. In dit artikel neem ik u graag mee langs een aantal ingangen voor efficiëntere en doelmatiger samenwerking.
Na het keukentafelgesprek Frans Brinkman en Hanneke Laarakker, augustus 2014, (geplande publicatie: Sozio, februari 2015) 

voorpaginaBelbinbookazineCombinatie van teamrollen in onszelf

De meeste mensen hebben de beschikking over meerdere teamrollen. Hoe werken die teamrollen op elkaar in? En: kun je zelf invloed uitoefenen? Hanneke Laarakker en Vincent Aalbers beschrijven hoe het kernkwaliteitenmodel van Ofman hierbij behulpzaam is. Een illustratie van een goede samenwerking tussen twee modellen. Combinatie van teamrollen in onszelf: vrienden of vijanden? Hanneke Laarakker en Vincent Aalbers, Bookazine 2012, Teamrolacademie, Hedel.

Artikel over het organiseren van familiebijeenkomsten

Organiseren van familiebijeenkomsten

Als iemand in een intramurale setting woont, wil die zoveel mogelijk ‘een thuis’. En een leven dat zo veel als mogelijk een voortzetting is van het leven daarvoor. Zowel personeel als familie en vrienden willen hier graag een bijdrage aan leveren. Maar hoe kom je daarover nu in gesprek met elkaar? In dit artikel een voorbeeld uit de ouderenzorg. In: AS, maandblad voor de Activiteitensector, nummer12, Reed Business, december 2011.

Interdisciplinaire samenwerking

Interdisciplinaire samenwerking

Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg werkt op een vernieuwende manier aan samenwerking tussen Onderwijs en Zorg. Het Schoolmaatschappelijk Werk heeft een sleutelrol in deze samenwerking. In dit artikel leest u op welke wijze het Schoolmaatschappelijk Werk vorm en inhoud geeft aan hun positie binnen een Zorg en Adviesteam, een ZAT. Een “schoolvoorbeeld” voor de mogelijkheden van een ZAT. In: Maatwerk, nummer 5, BSL, oktober 2010.

Onderwijs met Zorg

Onderwijs met Zorg: de schakels verbonden

Een brochure geschreven in opdracht van Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg. In de brochure bespreken we het functioneren van een Zorg Advies en Begeleidingsteam. Voorbeelden, voorwaarden, uitgangspunten en succesfactoren staan overzichtelijk op een rij. Onderwijs en Zorg, de schakels verbonden F. Brinkman en H. Laarakker. SSOT Tilburg, 2009. www.ssot.nu

DVD-zorgcordinatie

Wie lijeidt?

Een film ter illustratie van de werkwijze van het Zorg Advies en Begeleidings Team van SBO Noorderlicht in Tilburg. Het verhaal van een gezin met veel zorgen. Met beelden van het gezin en het verhaal van de omringende hulpverleners en de zorgcoördinator. Wie Lei/ij/dt? Gemeente Tilburg, 2009.

zelfsturing

Zelfsturing in de Zorg: paradox of panacee?

Hulpverleners krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid om passende zorg te leveren. In dit artikel bespreken Jos van Jaarsveld en Hanneke Laarakker de voorwaarden voor veranderingsbereidheid van medewerkers. De mogelijkheden van zelfsturing, de valkuilen bij invoering en de rol van het middenkader. Het artikel is een abstract van een uitgebreidere notitie. In: Zorgmanagementtools, jaargang 1, nummer 1, BSL, september 2004.